Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne

Misje w dokumentach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

BIULETYN MISYJNY DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Kwartalnik wydawany od 1983 roku

Rok XXVI, nr 2 Kwiecień - czerwiec, Tarnów 2009

 

Redakcja:
ks. Krzysztof Czermak

Korekta:
s. Kinga Kozdrój, Stanisław Warżel

Współpraca:
ks. Andrzej Augustyn, s. Beata Jurczyńska, Ewa Kornakiewicz , s. Kinga Kozdrój,
ks. Leszek Leszkiewicz, ks. Jan Piotrowski

Opracowanie okładki i grafiki na początku działów: ks. Tadeusz Bukowski

Biuletyn wydawany jest przez Diecezjalne Dzieło Misyjne
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 631-73-70
fax (014) 631-73-79

Nasze konto:
Bank PKO SA Tarnów
94124019101111000008978378

Adres stron w internecie:
http://www.misje.diecezja.tarnow.pldiecezja.tarnow.pl