Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

GŁOŚCIE EWANGELIĘ

BIULETYN MISYJNY DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Kwartalnik wydawany od 1983 roku

Rok XXVII, nr 2 Kwiecień – Czerwiec, Tarnów 2010

Redakcja:
ks. Krzysztof Czermak

Korekta:
s. Kinga Kozdrój, Stanisław Warżel

Współpraca:
ks. Andrzej Augustyn, s. Beata Jurczyńska, s. Kinga Kozdrój, s. Agata Krok,
ks. Leszek Leszkiewicz, ks. Jan Piotrowski

Opracowanie okładki i grafiki na początku działów: ks. Tadeusz Bukowski

Biuletyn wydawany jest przez
Diecezjalne Dzieło Misyjne
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 631-73-70
fax (014) 631-73-79

Nasze konto:
Bank PKO SA Tarnów
94124019101111000008978378
Adres stron w internecie:
http://www.misje.diecezja.tarnow.pl
e-mail: ddm@diecezja.tarnow.pl