Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne
Misje w dokumenatach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

GŁOŚCIE EWANGELIĘ
BIULETYN MISYJNY DIECEZJI TARNOWSKIEJ


Kwartalnik wydawany od 1983 roku

Rok XXVIII, nr 3 Lipiec – Wrzesień, Tarnów 2011

Redakcja:
ks. Krzysztof Czermak

Korekta:
Ewa Kukułka

Współpraca:
ks. Andrzej Augustyn, s. Beata Jurczyńska, s. Agata Krok, ks. Leszek Leszkiewicz, ks. Jan Piotrowski, Alina Zięć
Opracowanie okładki i grafiki na początku działów: ks. Tadeusz Bukowski

Biuletyn wydawany jest przezDiecezjalne Dzieło Misyjne
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 631-73-70
fax (014) 631-73-79

Nasze konto:
Bank PKO SA Tarnów
94124019101111000008978378

Adres stron w internecie:
http://www.misje.diecezja.tarnow.pl

e-mail: ddm@diecezja.tarnow.pl