Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się

Diecezjalne Dzieło Misyjne
Misje w świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

GŁOŚCIE EWANGELIĘ

BIULETYN MISYJNY DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Kwartalnik wydawany od 1983 roku

Rok XXX, nr 3 Lipiec – Wrzesień, Tarnów 2013

Redakcja:
ks. Krzysztof Czermak

Korekta:
Ewa Kukułka

Współpraca:
s. Anna Godek BDNP, ks. Leszek Leszkiewicz, ks. Jan Piotrowski, Lidia Rutkowska, Alina Zięć
Opracowanie okładki i grafiki na początku działów: ks. Tadeusz Bukowski

 

Biuletyn wydawany jest przez
Diecezjalne Dzieło Misyjne
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 631-73-70
fax (014) 631-73-79

Nasze konto:
Bank PKO SA Tarnów
94124019101111000008978378
Adres stron w internecie:
http://www.misje.diecezja.tarnow.pl
e-mail: ddm@diecezja.tarnow.pl