GŁOŚCIE EWANGELIĘ

BIULETYN MISYJNY DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Kwartalnik wydawany od 1983 roku

Rok XXXII, nr 4 Październik – Grudzień, Tarnów 2015

Redakcja:
ks. Krzysztof Czermak

Korekta:
Ewa Kukułka

Współpraca:
ks. Piotr Boraca, ks. Leszek Leszkiewicz, Lidia Rutkowska, Alina Zięć

Opracowanie okładki i grafiki na początku działów: ks. Tadeusz Bukowski

Biuletyn wydawany jest przez
Diecezjalne Dzieło Misyjne
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 631-73-70
fax (014) 631-73-79

 

Nasze konto:
Bank PKO SA Tarnów
94124019101111000008978378
Adres stron w internecie:
http://www.misje.diecezja.tarnow.pl
e-mail: ddm@diecezja.tarnow.pl